دفترچه کاربيني

1397/05/08 08:45

دانشجوی گرامی: در صورتی که درس کاربینی در انتخاب واحد شما نبود این پیام را نادیده بگیرید.

در غیر اینصورت ضمن دانلود دفترچه از اینجا(یا از پایین صفحه) تمامی موارد ذکر شده در ذیل را مطالعه نموده و پس از تکمیل دفترچه در زمان تعیین شده که بعدا اطلاع رسانی میگردد، به استاد مربوطه خود تحویل دهید.


مراحل تکمیل دفترچه کاربینی


تکمیل کلیه فرم ها الزامی است ( تمامی اطلاعات خواسته شده حتما باید درج گردد )


فرم صفحه اول دفترچه کاربینی ( مکان کاربینی، استاد راهنما، تهیه کننده(نام دانشجو)، رشته، سال و نیمسال تحصیلی )


تکمیل جدول مربوط به تعهد کاربین (دانشجو)

( تکمیل مشخصات شناسنامه ای و آموزشی و نام استاد کاربینی و امضا دانشجو )


تکمیل جدول مربوط ارزشیابی درس کاربینی

( تکمیل مشخصات شناسنامه ای و آموزشی و نام مدرس کاربینی )تکمیل فرم گزارش کاربینی

( تکمیل مشخصات شناسنامه ای، آموزشی و مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید )


تکمیل فرم و جدول مربوط توصیف محل کار


( تکمیل موارد فرم های توصیف انجام کار، توصیف توانمندی ها و توصیف شرایط انجام وظایف و جدول مشاغل)استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است